Konsulttjänster

Företaget erbjuder…

Omvårdnadsutbildning – flexibel vuxenutbildning på entreprenad och som uppdragsutbildning

Kompetensutveckling – arbetsplatsnära utbildning inom områden som etik och värdegrund, hälsa, omvårdnad, ledarskap, personlig utveckling och vuxenpedagogik. Denna kompetensutveckling kan ske i fom av seminarier eller distansutbildning.

Handledning – vägledning i arbetet genom en pedagogisk lärprocess inom områden som yrkesidentitet och yrkesetik

Mentorskap/ledarstöd – stöd till ledare för att fungera som människa och ledare i sin uppgift, ej enbart vara bärare av en chefsroll.

Tjänsterna skräddarsys utifrån kundens behov med kvalitet i innehåll och genomförande.

Övrigt

Förlaget Reflecta
Förlaget ger ut skrifter och litteratur i syfte att reflektera aktualiteter. Dessutom ge läsaren underlag och tankar för personlig reflektion.