Om företaget

Företaget är verksamt sedan 1997. De konsulttjänster företaget erbjuder baseras på mer än 30 års erfarenhet av arbete med människor inom både offentlig och privat organisation.

Värdegrund, människosyn och värdebas

Företaget är väl förankrat i en kristen-humanistisk värdegrund. Det medför en syn på människan som en unik individ med unika möjligheter och en unik kompetens. Människovärdet är därmed centralt i företagets tjänster. Den människa som bejakar sitt egenvärde får kraft och livsglädje till inre växt – en kvalitet som kommer såväl individ som grupp och organisation till del.

Företagets tjänster ska kännetecknas av företagets värdebas:

Ansvar Kunskap      Kvalitet      Kundtillfredsställelse      Pålitlighet      Arbetsglädje      Effektivitet    Kompetens    Respekt     Trovärdighet      Ärlighet      Professionalitet

Företagets kvalitetsprofil utgår från SIQ:s värderingar gällande för kvalitetsutveckling.

Företagets ledning

Företaget leds av Barbro Ohlson med mångårig yrkeserfarenhet som pedagog och utbildningsledare. Utbildningsbakgrunden är sjuksköterskeexamen, vårdlärarutbildning, fil.mag i vårdvetenskap, magisterprogram i ledarskap samt rektorsutbildning.